خرماخلال بادام

  • پک ترحلوا زعفرانی اعلا و خرما گردویی با تزیین خلال بادام  کد 188   ترحلوا زعفرانی اعلا  خوش عطر و خوش طعم خرما گردویی مرغوب با تزیین خلال بادام آرد درجه یک هل مرغوب زعفران درجه یک خوش عطر و خوش طعم و خوشرنگ

بالا
Call Now Button